11 Ağustos 2017

Yönetim Danışmanlığı

Yönetim danışmanlığı, bağımsız, ilgili ve deneyimli kişi veya kişiler tarafından özel, kamu ve diğer işletmelerde iş stratejisi, organizasyonel yapı, iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunların belirlenmesi, araştırılması ve uygun önerilerin yapılarak bu önerilerin uygulanmasında destek olmayı kapsayan hizmettir (Institute of Management Consultants).

Sürekli gelişen ve değişen dünyada şirketlerin içinde bulundukları yoğun rekabet koşullarını dikkate alarak, işletmenin mevcut durumunu değerlendirmek, eksiklerini tamamlamak ve sorunlarını çözmek amacıyla bir ücret karşılığında, sahip olduğu bilgi, tecrübe ve yetenekleri kullanan ve bu süreç sonunda kuruma fayda sağlayan kişiye yönetim danışmanı denir.

Yönetim Danışmanının Özellikleri

 • Yönetim fonksiyonlarının birinde veya birkaçında uzman bilgiye sahip olan,
 • Analitik düşünme yeteneği güçlü,
 • Tarafsız bir bakış açısına sahip,
 • Kriz yönetiminde hızlı karar verebilen,
 • Çözüm odaklı,
 • Organizasyon yeteneği güçlü,
 • İletişim, motivasyon, yönetme becerilerine sahip,
 • İnsan ilişkileri kuvvetli,
 • Danışmanlık yapacağı şirketin kültürünü anlayan ve değişime karşı nasıl bir direnç göstereceğini kestirebilen,
 • Sonuçları ve nedenlerini doğru değerlendiren, doğru çözüm önerileri sunan ve doğru karar veren,
 • İkna yeteneği gelişmiş, yaptığı değerlendirmeleri ve çözümleri kabul ettirebilen,
 • Yaratıcı ve özgüven sahibi kişidir.

Yönetim Danışmanlığı Süreci

 • Yönetim danışmanı ilk olarak danışmanlık yaptığı şirketin mevcut durumunu tespit ederek, topladığı bilgilerden bir rapor çıkarır.
 • Raporda ortaya çıkan eksikliklerle ilgili çözüm önerileri geliştirir.
 • Belirlenen önerilerin uygulanabilmesi için kurum çalışanlarına bilgilendirmeler yapılır, uygulama süreci anlatılır ve çalışanlardan öneriler alınarak süreç sonunda elde edilecek başarı, karlılık ve verim anlatılır.
 • Uygulama süreci sonunda elde edilen sonuç değerlendirilip, varsa hatalar tespit edilir ve sonraki dönemler için yeni planlamalar yapılır.

Neden Yönetim Danışmanlığı?

Bir kurumun yönetim danışmanına başvurması için şirketin kötü veya çözülemez bir durumla karşılaşmış olması gerekmez. Mevcut sistemin değerlendirilmesi ve gelişmek, verimliliği artırmak, yenilik yapmak üzere tavsiyede bulunması için yönetim danışmanına başvurulabilir.

Bir kurumda uzun süredir çalışan kişiler bir süre sonra iş körlüğü yaşayıp, mevcut sorunları veya eksiklikleri göremeyebilir. Bu yüzden uzman bir 3. göze her zaman ihtiyaç duyulabilir. Yönetim danışmanı uzmanlık alanına göre kurumdaki eksiklikleri ve sorunları tespit ederek zamanında müdahale edilmesini sağlar ve kısa veya uzun vadede oluşabilecek bir krizi zamanında önlemiş olur.

Yönetim Danışmanlığı Alanlarımız:

 • Arama Konferansı (Future Search)
 • Stratejik Planlama
 • Kıyaslama (Benchmarking)
 • Değişim Yönetimi
 • Kültür Değişimi Yönetimi
 • Yönetim Geliştirme
 • Organizasyon Yapılandırma
 • Eğitim Yönetimi
 • Motivasyon Oluşturma
 • Pazarlama Yönetimi
 • Toplantı ve İçerik Yönetimi